Deveta izložba Miroč 2021

1. ORGANIZATOR
Centar za kulturu Donji Milanovac i Foto klub „Dunav“
“ 9th MIROC Exhibition Donji Milanovac 2021”, Donji Milanovac, Serbia
Photo club “Penza” i Foto klub „Dunav“
“6th MIROC Exhibition Penza 2021”, Penza, Russia
Edenvale Photographic Club i Foto klub „Dunav“
“6th MIROC Exhibition Edenvale 2021”, Edenvale, South Africa
Bekkalokket Photo club i Foto klub „Dunav“
“4th MIROC Exhibition Norway 2021”, Bergen, Norway

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI
Izložba je otvorena za svakoga; Međutim, učešće može biti odbijeno kada organizator ili njegov zastupnik utvrde da učešće nije u skladu sa pravilima i uslovima izlaganja.
Ne postoje ograničenja o motivu, osim kao što je navedeno u pravilima i definicijama određenim delovima, ili određene zakonom u zemlji u kojoj se održava izložba.
Radovi moraju nastati kao fotografije (objekati zabeleženi putem osetljivosti na svetlost), nastale od učesnika na fotografskoj emulziji ili stečenih digitalno. Registracijom na izložbi učesnik potvrđuje da rad njegov (alias nije dozvoljen). Učesnik dozvoljava organizatorima da reprodukuju ceo ili deo materijala bez naknade za objavljivanje u medijima u vezi sa izložbe. To može uključiti objavljivanje na sajtu u niskoj rezoluciji. Napomena: Učesnici koji se izjasne da njihovi radovi ne smeju biti reprodukovani ili korišćeni „neće imati pravo na nagrade“ ili biti uključeni u audio-vizuelnim izložbe „i može biti predmet diskvalifikacije“ od strane organizatora.
Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava. Fotografije se mogu menjati, ili elektronski ili na drugi način, od strane autora. Umetnički rad ili kompjuterska grafika koju je stvorio autor, može se ugraditi u fotografski sadržaj uz ograničenja koje propisujeu organizatori. Svi završni radovi moraju biti u formi elektronskog fajla.

3. TEME:
A. Slobodna – Color (PSA PID Color)
B. Slobodna – Monochrome (PSA PID Monochrome)
C. Planinski pejzaži (PSA PID-Color)
D. Priroda (PSA ND)

4. KOTIZACIJA:
Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 35 evra (40 $). Za članove FSS naknada kotizacija je jedinstvena i iznosi 3.000,00 dinara. Dinarski žiro račun je 200-2338650101044-83 „Poštanska štedionica ad Beograd“. Kotizacija se može uplatiti preko PayPal ili Moneybookers (prihvati sledeće kreditne kartice Visa, Master Card, AMEKS, JCB i Diners. Sva uputstva mogu se naći na www.photobalkan.com
Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti ocenjivani. Učešćem na konkursu, autor slaže sa propozicijama i pravilima organizatora.

5. BROJ RADOVA
Da bi učestvovali na „Deveta izložba Miroč 2021“, autori konkurišu sa crno-belim i kolor fotografijama.
Unosi je ograničen na ne više od 4 fotografije (digitalni fajlovi) po sekciji, kategoriji, ili klasi. Maksimalne dimenzije 1920 piksela horizontalno x 1080 vertikalno, 300 dpi JPG kompresija 7-10. Maksimalna veličina ne sme da pređe 2 megabajta. Samsung 5100 Klasa HD 40 „, 1920×1080 će se koristiti za žiriranje.
Svaka slika mora imati jedinstven naslov. Kada fotografija bude primljena na izložbi sa PSA patronatom, ta ista fotografija, ili kao „kamera“ ili „reprodukcija“ ili duplikat te fotografije:
I. Ne može se ponovo da učestvuje u bilo kom delu iste Divizije za „Star Ratings“ klasu na toj izložbi, bez obzira na medije, format, ili naslov.
II. Ne može da učestvuje pod drugim nazivom na bilo kojoj drugoj izložbi pod PSA patronatom.
Reči kao što su „Untitled“ i „Bez naslova“ nisu prihvatljivi kao deo ili naziv fotografije, niti su redni brojevi koje dodeljuje aparat ili naslovi koji se sastoje samo od brojeva.
Naziv ili bilo kakva identifikacija autora ne sme biti vidljiva bilo gde na fotografiji.
Svi takmicari u moraju da obezbede potpuno iste podatke, ime i zemlju na svakoj izložba da bi dobili odgovarajuće priznanje.
Primljene fotografije u PID-C diviziji upotrebiće se za PID Color Star Rating program i listu „Who is Who“. Crno bele fotografije primljene na izložbi sa PID-C patronatom mogu se koristiti za dobijanje zvanja samo u PID-C diviziji.
Primljene fotografije u PID-M diviziji upotrebiće se za PID Mono Star Rating program i listu „Who is Who“.
Sve primljene fotografije treba da ispunjavaju uslove za Star rating ili Galaxy/Diamond Ratings program

6. KATALOG:
PDF katalog.
Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje izložbe besplatno.

7. KALENDAR IZLOŽBI:
Krajnji rok za prijem 09.01.2021
Žiriranje 23.01.2021
Obaveštenje autora 02.02.2021
Izložba 17.04.2021 Centar za kulturu Donji Milanovac, Srbija
Slanje nagrada 10.04.2021
Postavljanje on-line kataloga 10.04.2021
Rezultati će biti objavljeni na sajtu: www.photoclub-danube.com

8. DOSTAVLjANjE RADOVA:
On-line unos.
Propozicije izložbe i upload su dostupni na sajtu: www.photoclub-danube.com
Sve informacije o načinu i podnošenju prijava mogu se dobiti na:
balkaninternationalphoto@gmail.com

Ili na adresu:
Borislav Milovanovic
Postanski fah 16
19218 Bor 5, Srbija
Tel: +381 69 12 80 614
E-mail: photoclub.danube@gmail.com

9. PREDSEDNIK SALONA:
Borislav Milovanovic, EFIAP/p,EsFIAP, EPSA, GPU CR3
Postanski fah 16
19218 Bor 5, Srbija
Tel: +381 69 12 80 614
E-mail: photoclub.danube@gmail.com

10. ŽIRI
“8th MIROC Exhibition Donji Milanovac 2021”, Donji Milanovac
– HadziMiodrag Miladinovic – EFIAP/b, MF FSS, Serbia
– Zoran Stojiljkovic, EFIAP, Serbia
– Saša Blagojević, EFIAP, Serbia
Alternative: Milos Milojevic – Serbia

“5th MIROC Exhibition Penza 2021”, Russia
– Sergey Majorov, ES-PHOTOART, E-PHOTOART, EFIAP/s, Russia
– Viktor Silnov, M-PHOTOART, AFIAP, Russia
– Sergey Borisov, M-PHOTOART, AFIAP, Russia
Alternative: Boris Kosov

“5th MIROC Exhibition Edenvale 2021”, South Africa
– David Wolstencroft-DPSSA (South Africa)
– Dave Gordon-DPSSA (South Africa)
– Hanli Smit (South Africa)
Alternative: Dudley Watson APSSA(South Africa)

“3rd MIROC Exhibition Bergen 2021”, Norway
– Tom Jarane EFIAP/B (Norway)
– Jan Standal EFIAP (Norway)
– Roald Synnevåg MFIAP, EsFIAP, EFIAP-D1, MPSA2, GPSA (Norway)
Alternative: Bente Nedrebø – Norway – EFIAP-b

11. NAGRADE
“9th MIROC Exhibition Donji Milanovac 2021”, Serbia
FIAP badge for best author
Golden badge MoL

A) Open – Color
FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

B) Open – Monochrome
FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

C) Mountain Landscapes
FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

D) Nature
FIAP gold, PSA gold, FSS gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

“6th MIROC Exhibition Penza 2021”, Russia
FIAP badge for best author
Golden badge MoL

A) Open – Color
FIAP gold, PSA gold, PPC Gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

B) Open – Monochrome
FIAP gold, PSA gold, PPC Gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

C) Mountain Landscapes
FIAP gold, PSA gold, PPC Gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

D) Nature
FIAP gold, PSA gold, PPC Gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal , SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PPC HM, 6 Salon HM

“6th MIROC Exhibition Edenvale 2021”, South Africa
FIAP badge for best author
Golden badge MoL

A) Open – Color
FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PSSA HM, 6 Salon HM

B) Open – Monochrome
FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PSSA HM, 6 Salon HM

C) Mountain Landscapes
FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PSSA HM, 6 Salon HM

D) Nature
FIAP gold, PSA gold, PSSA gold, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal, DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 PSSA HM, 6 Salon HM

“4th MIROC Exhibition Bergen 2021”, Norway
FIAP badge for best author
Golden badge MoL

A) Open – Color
FIAP gold, PSA gold, Bekkalokket Gold Medal, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Bekkalokket HM, 6 Salon HM

B) Open – Monochrome
FIAP gold, PSA gold, Bekkalokket Gold Medal, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Bekkalokket HM, 6 Salon HM

C) Mountain Landscapes
FIAP gold, PSA gold, Bekkalokket Gold Medal, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Bekkalokket HM, 6 Salon HMa

D) Nature
FIAP gold, PSA gold, Bekkalokket Gold Medal, MoL gold medal, SALON gold medal, SALON silver medal, SALON bronze medal, DIPA gold medal, DIPA silver medal , DIPA bronze medal, 2 FIAP HM, 2 MoL HM, 6 DIPA HM, 6 Bekkalokket HM, 6 Salon HM